Folieprägling med colorit papper

Om du är intresserad av att göra folieprägling med colorit papper, besök då zetatrade.se. Hos dem finns det möjligheter att göra en mängd olika sorters folieringar. Med hjälp av olika typer av folieringseffekter, så kan man förstärka trycksaker på ett bra sätt. Det skapar som ett mervärde för mottagaren. Zetatrade sysslar bland annat med det som kallas för foliering. De har varmpräglingsfolie och kallfolie. Varmpräglingsfolier finns inom grafiska industrin, inom plastindustrin, kortindustrin och säkerhetsindustrin. Detta företag har stor kunskap inom Kall- & Varmprägslingsfolie. Hos dem finns det även andra bra produkter och tjänster du kan ha nytta av. Bland annat jobbar de en hel del med grafiska material.

Foliering med metallfolier och coloritpapper

Zetatrade erbjuder folieprägling med colorit papper och metallfolier. De ägnar sig även åt varmprägling av plast, samt att ytdekorera olika saker och material. Det som detta företag kan göra är att designa en mängd saker på ett bra sätt. Sedan foliera på olika sätt. De har också olika maskiner att erbjuda inom detta. Zetatrade är ett familjeföretag som under en lång tid har försett olika kunder med dekorativa omslagsmaterial. Företaget startade en gång i tiden som en enmansfirma och det redan 1917. Då hade företaget en inriktning på handel av skinn och bladguld för bokproduktion utförda av handbokbinderier. Sedan dess så har företaget utvecklats. Idag finns det ett stort utbud av grafiska material samt folier och maskiner för ytdekorering och märkning. Om du har behov av vad detta företag erbjuder eller vill veta mer, besök då deras hemsida. Du kan även kontakta dem om du vill veta mer.